Odkazy

Mnoho žen se vydalo na cestu svého bytí s projekty, se kterými souzníme  a rády bychom je na našich stránkách sdílely.

Lesní školka Bezinka

Lesní klub Bezinka je projekt spolku Otevřený rodič o.s., jehož součástmi je nyní lesní klub inspirovaný lesní mateřskou školou a lesní komunitní škola.

Muzikoterapie s Jarmilou Zdeňkou Richterovou

Zdeňka je žena celoživotně fascinovaná zpěvem, hudbou a zvukem snad ve všech podobách. Při aktivně provozované muzikoterapii došla k přesvědčení, že díky ní může pomáhat druhým lidem v navozování relaxačního stavu.

Mohendžodáro s Monikou Havelkovou

Mohendžodáro je unikátní systém vzdělávání v oblasti osobního rozvoje. Vyzkoušejte jej s Monikou.