Lidé

Jsme skupina žen, které se rozhodly proplout svými životy s lehkostí. Učíme se tvořit myšlenou, žít v přítomnosti, nelpět na ničem, co si ego žádá, aby bylo lpěno…abychom tedy ego nechaly odpočívat, rozhodly jsme se nejen shrnout své talenty, ale také nechat ostatní ženy, aby popsaly, jak nás vnímají.