Obchodní podmínky

Vaše účast na všech akcích je dobrovolná.

Účastník za sebe po celou dobu konání akce nese plnou odpovědnost.

Techniky ani osobní konzultace nenahrazují klasickou lékařskou péči.

Techniky a podněty lektora jsou jen předložené možnosti, které účastník používá dle svého vlastního uvážení.

Účastník má právo kdykoliv akci opustit. Kurzovné se v takovém případě nevrací.

Účastník je na akci závazně přihlášen a je mu rezervováno místo na akci po uhrazení zálohy (pokud je vyžadována) a to jejím převodem na účet, který je účastníkovi zaslán spolu s potvrzením přijetí přihlášky k akci e-mailem, který účastník zapsal do přihlašovacího formuláře na webu www.zenynaceste.cz.

Pokud pořadatel musí z vážných důvodů akci zrušit, vrací se záloha účastníkovi v plné výši zpět a to nejdéle do 15-ti dnů od zrušení akce.

Pořadatel si vyhrazuje právo z vážných důvodů změnit náplň programu. O změně budou všichni účastníci předem informováni.

Storno podmínky:

  • Při zrušení přihlášky ze strany účastníka do 7 dnů před zahájením akce se vrací účastníkovi záloha ve výši 100 %. Účastníkovi může být nabídnut jiný termín akce.
  • Při zrušení přihlášky ze strany účastníka 1 den a méně před zahájením kurzu či jiné akce propadá celá částka zálohy kurzovného ve prospěch pořadatele akce. Původně přihlášený účastník za sebe na akci může poslat náhradu.

Pořadatel akcí si vyhrazuje právo výše uvedené storno podmínky změnit po osobní domluvě s účastníkem, pokud to okolnosti budou vyžadovat.